คอนแทคเลนส์คืออะไร

เป็นเลนส์ที่ใช้แก้ไขความผิดปกติของสายตา ลักษณะเป็นรูปพลาสติกทรงวงกลมวางอยู่บนกระจกตาสามารถแบ่งได้ 3 กลุ่มใหญ่

1. เลนส์ชนิดแข็ง ทำจากพลาสติกน้ำไม่สามารถซึมผ่านได้จึงไมาสามารถใช้ติดต่อกันได้นานๆ สามารถแก้ไขสถานะตาเอียงได้ดีอายุการใช้งานทนทาน ไม่ค่อยแพ้กันเท่าไร

2. เลนส์กึ่งขึ้นแข็งกึ่งนิ่ม สามารถใส่ได้นานกว่า และ แก้ไขสภาวะสายตาเอียงได้ มีอายุการใช้งานประมาณ 5 ปี                                                   

 3. เลนส์สัมผัสชนิดนิ่ม มีน้ำเป็นส่วนประกอบในเนื้อเลนส์ มีอายุการใช้งานที่สั้น และอาจเกิดอาการแพ้ได้ง่าย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: