คอนแทคเลนส์รายเดือน (Monthly Disposable)

คอนแทคเลนส์ชนิดนี้ใช้แนวคิดของคอนแทคเลนส์ใช้แล้วทิ้ง เปลี่ยนคู่ใหม่ทุกเดือนเพื่อสุขภาพตา เป็นคอนแทคเลนส์ที่เน้นเรื่องความประหยัด สะอาด

 เพราะไม่ต้องใช้ยาล้างทำความสะอาดผิวเลนส์หรือยากำจัดคราบโปรตีน สะดวกสบายเพราะใช้น้ำยาแช่อเนกประสงค์  เพียงขวดเดียว คอนแทคเลนส์มีอายุใช้ราว 30 วัน เนื่องจากคราบโปรตีนที่สะสมเพิ่มขึ้นทุกวัน ทำให้บางรายใส่คอนแทคเลนส์ได้ไม่ครบเดือนประมาณ 20 กว่าวัน ก็จะเริ่มเคืองตา ไม่สบายตาเหมือนแรกเริ่มใช้ หรือใส่คอนแทคเลนส์ในแต่ละวันได้ระยะเวลาน้อยลง เช่น เคยใส่คอนแทคเลนส์ได้ถึงตอนดึกๆ แต่ตอนช่วงเย็นหรือหัวค่ำกลับรู้สึกเมื่อยตาหรือรู้สึกไม่สบายตาแล้ว ในขณะเดียวกันบางรายอาจใส่คอนแทคเลนส์ได้เกิน 30 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกับการดูแลความสะอาด สิ่งแวดล้อม ฝุ่นลม และส่วนประกอบในน้ำตาของแต่ละคนที่แตกต่างกัน

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: