วิธีการดูแลรักษา “คอนแทคเลนส์”

วิธีการดูแลรักษาคอนแทคเลนส์ ก่อนใส่หรือถอดคอนแทคเลนส์ทุก ครั้ง ต้องล้างมือด้วยสบู่และล้างน้ำให้สะอาดเสียก่อน ถ้าให้ดีควรหาถ้วยเล็ก ๆ ล้างถ้วยเล็ก ๆ ด้วยสบู่และล้างน้ำให้สะอาดซับให้แห้ง ใช้น้ำเกลือปราศจากเชื้อที่มีขายตามร้านขายยา หรือห้างสรรพสินค้าเทลงในแก้ว 

ก่อนใส่คอนแทคเลนส์ นำคอนแทคเลนส์  มาแช่ในถ้วยเล็กที่มีน้ำเกลือปราศจากเชื้อ ห้ามผสมน้ำกับเกลือใช้เอง เพราะจะไม่สะอาด ทำให้ติดเชื้อได้ ที่แนะนำให้แช่ในน้ำเกลือปราศจากเชื้อก่อนใส่คอนแทคเลนส์ เพื่อละลายสารเคมีหรือน้ำยาแช่คอนแทคเลนส์ ที่สะสมอยู่ในคอนแทค เลนส์ให้ออกไปก่อนที่จะใส่คอนแทคเลนส์เข้าไป ในตา 

ตอนถอดคอนแทคเลนส์ก็ควรใช้ถ้วยเล็ก ๆ ใบนี้ทำความสะอาดด้วยสบู่และล้างน้ำให้สะอาดซับให้แห้ง ใส่น้ำเกลือปราศจากเชื้อ เมื่อถอดคอนแทคเลนส์ออกจากตาแล้วก็แช่คอนแทคเลนส์ในถ้วย พวกโปรตีน ไขมันในคอนแทคเลนส์จะละลายออกไปบ้าง จากนั้นหยิบคอนแทคเลนส์มาวางบนฝ่ามือ ใช้น้ำยาทำความสะอาดหยดบนคอนแทคเลนส์ 2 หยด ใช้นิ้วถูคอนแทคเลนส์บนฝ่ามือให้ ทั่ว ๆ ประมาณ 2-3 นาที แล้วนำคอนแทค เลนส์ใส่ในถ้วยน้ำเกลืออีกครั้ง เพื่อล้างโปรตีนและไขมันที่อยู่บนผิวคอนแทคเลนส์ให้ละลายออกไปในน้ำเกลือ แล้ว จึงนำคอนแทคเลนส์แช่ ในตลับที่มีน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือ แอนตี้เซฟติค ห้ามล้างด้วยน้ำประปาหรือแช่ในน้ำประปาเด็ดขาด

ตอนเช้าจะใส่ ก็ทำตามที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้คนส่วนใหญ่ที่ใส่คอนแทคเลนส์เวลาเช้าจะหยิบคอนแทคเลนส์ใส่ตาเลย กลางคืนถอดคอนแทคเลนส์ออกจากตาใส่ตลับ พฤติกรรมเหล่านี้ไม่ถูกต้อง เพราะมีโอกาสเกิดกระจกตาอักเสบติดเชื้อสูงมากและอาจเกิดภาวะภูมิแพ้ที่เยื่อบุตาจากคอนแทคเลนส์ ทำให้ไม่สามารถใส่คอนแทคเลนส์ ได้อีก

ระยะเวลาของการใส่คอนแทคเลนส์ ควรใส่ไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อวัน และควรใส่คอนแทค เลนส์ คู่หนึ่งไม่เกิน 2 สัปดาห์ โดยถอดล้างทำความสะอาดทุกวันดังกล่าวข้างต้น ถ้าต้องการใส่มากกว่า 2 สัปดาห์ หรือใช้คอนแทคเลนส์ชนิดเปลี่ยนทุก 1-2 ปี ต้องทำความสะอาดเพิ่มขึ้น โดยใช้ยาเม็ดละลายโปรตีนผสมน้ำยาฆ่าเชื้อ แช่คอนแทคเลนส์ทุกสัปดาห์ หลังแช่น้ำยาละลายโปรตีนเสร็จแล้ว ให้ทำความสะอาดตามขั้นตอนปกติอีกครั้ง แช่น้ำยาในตลับอย่างน้อย 6 ชั่วโมงจึงนำมาใส่ 

สิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึง คือเรื่องของความสะอาด ดังนั้นท่านที่ใช้คอนแทคเลนส์อยู่ ควรปฏิบัติตามข้อแนะนำของคุณหมออย่างเคร่งครัดก็จะลดปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดแผลอักเสบติดเชื้อที่กระจกตาได้.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: